Projekce a dodávky elektronických řídících systémů a jevištní techniky

Společnost se zapojila do Operačního programu Technologie a Aplikace pro konkureceschopnost (OP TAK) v rámci výzev APLIKACE , které zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekty realizovanými v rámci tohoto programu jsou:

Společnost se zapojila do Operačního programu Podníkání a inovace pro konkureceschopnost (OP PIK) v rámci výzev APLIKACE , které zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Projekty realizovanými v rámci tohoto programu jsou:

2024 © Chrom